Thông tin chi tiết:
Trần Văn Tùng
Tổ trưởng Khối 3 Trần Văn Tùng
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Điện thoại 0984828798
Email sontungbachuc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách