Thông tin chi tiết:
Ngô Văn Thơm
Chủ tịch Công Đoàn trường Ngô Văn Thơm
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Điện thoại 0395510001
Email nvthom80@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách