• Ngô Văn Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0395510001
  • Email:
   nvthom80@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0988052668