Thông tin chi tiết:
Lê Văn Sang
Ban đại diện CMHS Lê Văn Sang
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách